Home

      

Pentru sectorul turistic din Europa, proiectul CUBITUS oferă răspunsuri concrete la modul în care evoluțiile complexe ale pieței mondiale și schimbările rapide in cerințelor clienților pot fi maibine previzionate și evaluate, pentru a reacționa in mod corespunzător și pentru a apăra poziția de top a Europei in lume în acest domeniu. 

Misiunea proiectului CUBITUS este de a oferi răspunsuri concrete la preocupările majore ale industriei turismului.